Padaczka – to schorzenie polegające na nawracających epizodach nadmiernej, zsynchronizowanej aktywności nerwowej – sytuacji, w której wiele neuronów jednocześnie generuje potencjały czynnościowe. Podejrzewa się, że padaczka może wynikać z niedoboru neuroprzekaźnika GABA. Zaburzenie może mieć podłoże genetyczne (defekt genu kodującego receptor GABA), może także być wynikiem urazu czy zakażenia, guzów mózgu albo działania toksyn. Padaczka dotyka 1-2% populacji, objawy są zależne od umiejscowienia, długości trwania i częstotliwości napadów. Działanie większości leków przeciwpadaczkowych polega na blokowaniu przepływu jonów sodu przez błonę komórkową bądź wzmacnianiu działania GAVA. Większość pacjentów (ok. 90%) dobrze reaguje na farmakoterapię, dla pozostałych czasami ostatnią deską ratunku jest usunięcie obszaru występowania wyładowań padaczkowych.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 422