Persona – pojęcie z zakresu jungowskiej psychologii analitycznej, używanie do określenia tożsamości przyjmowanej przez jednostkę w sytuacjach społecznych, która jest różna od jego osobistego lub prywatnego ja i która pełni funkcję maski. Persona jest niezbędna do elastycznego funkcjonowania w zróżnicowanym społeczeństwie. Świadomość konfliktu dwóch przeciwstawnych sił wywołuje w osobowości jednostki konflikt. Nadmierna koncentracja jednostki na budowaniu i ekspresji Persony może utrudnić, lub nawet doprowadzić do utraty właściwego „ja”, a także wywołać wątlipliwości dotyczące natury prawdziwej tożsamości jednostki.

Grzesiuk, H. Suszek „Psychoterapia. Szkoły i Metody. Podręcznik akademicki.” ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2011, s. 634