Perwersja – Zjawisko oznaczające odchylenia psychiczne w zakresie popędów, zwłaszcza w seksualności człowieka. Niektóre perwersje jak np.gwałcenie zwłok, odbiegają w sposób znaczący od norm, wówczas należy je uznać za chorobliwe. Jeśli perwersja nie pojawia się obok tego co normalne, uznaje się ją jako symptom patologiczny.

S.Freud, (2015) Życie seksualne. Warszawa: Wydawnictwo KR, s. 55 – 56