Pętla fonologiczna – to jeden z trzech składników pamięci roboczej, wyróżniony w teorii Baddeley i Hitch (1994). Pętla fonologiczna przechowuje informacje słuchowe, takie jak słowa. Naukowcy wydzielili taką magazyn w pamięci roboczej dla podkreślenia niezależności magazynowania bodźców słuchowych od bodźców wzrokowych. Najprawdopodobniej istnieją także podobne magazyny specyficzne dla pozostałych zmysłów, jednak nie zostały one jak dotąd poddane szczegółowym badaniom.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 394