Płat potyliczny – to tylna część kory mózgowej. Płat potyliczny jest obszarem ważnym dla percepcji wzrokowej, jego tylny biegun nosi nazwę pierwszorzędowej kory wzrokowej lub kory prążkowanej, a jej uszkodzenie powoduje ślepotę korową w odpowiadającej części pola widzenia.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 95