Pompa sodowo-potasowa – to kompleks białkowy występujący na błonie komórkowej neuronu, którego funkcją jest regulacja stężeń jonów pomiędzy wnętrzem komórki nerwowej, a przestrzenią międzykomórkową. Pompa sodowo-potasowa wypompowuje trzy jony sodu wciągając jednocześnie dwa jony potasu do wewnątrz komórki. Jest to aktywny mechanizm transportu, w związku z czym wymaga stałego dopływu energii i jest wrażliwy na działanie czynników toksycznych, czy np. przerw w dopływie krwi. Pompa sodowo-potasowa jest skuteczna dzięki selektywnej przepuszczalności błony, zapobiegając w ten sposób powrotowi jonów sodu do wnętrza komórki.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 40-41