Powtórne przepracowanie – określenie używane w psychoanalitycznej analizie marzeń sennych. Powtórne przepracowanie to mechanizm kształtujący scenariusz marzenia sennego, który polega na ochronie już zaszyfrowanych treści przed przypadkowym przedostaniem się do świadomości, w celu uchronienia osoby śpiącej przed konfrontacją z wyjątkowo zagrażającym problemem. Polega on na wyposażeniu treści snu w dodatkowy kontekt symboliczny, który wikłając fabułę i czyniąc ją mniej przejrzystą, utrudnia rozszyfrowanie podstawowego komunikatu. Jeśli zagrażający komunikat zostanie wyrażony zbyt intensywnie w śnie, w kolejnej części marzenia może zostać zneutralizowany wątkami anulującymi go.

Grzesiuk, H. Suszek „Psychoterapia. Szkoły i Metody. Podręcznik akademicki.” ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2011, s.413