Procesy obronne – w teorii osobowości Carla Rogersa takie zjawisko, które występuje w momencie zaistnienia stanu niezgodności informacji z autopercepcji jednostki z jej doświadczeniem. Procesy obronne służące ochronie spójności zagrożonego „Ja” to zniekształcenie (doświadczenie jest uświadamiane, ale zniekształcone do akceptowalnego kształtu) oraz zaprzeczenie (które nie dopuszcza zdarzenia do świadomej ekspresji). Dzięki zjawisku subcepcji proces obronny zostaje uruchomiony zanim jednostka w sposób świadomy zidentyfikuje zagrażający bodziec.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 186