Przemieszczenie – określenie używane w psychoanalitycznej analizie marzeń sennych. Przemieszczenie to mechanizm kształtujący treść marzenia sennego, w którym problematyczne impulsy śniącego zostają przypisane innym postaciom występującym we śnie. Przeniesienie własnych, niemożliwych do zaakceptowania treści na inne obiekty, chroni pacjenta przed niebezpieczną konfrontacją, jednocześnie pozwalając mu na ekspresję ich elementów.

Grzesiuk, H. Suszek „Psychoterapia. Szkoły i Metody. Podręcznik akademicki.” ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2011, s.413