Psychodynamiczna psychoterapia wglądowa (ekspresyjna) – typ terapii psychodynamicznej o specyficznym przebiegu. Proces terapeutyczny rozpoczyna się od utworzenia przez terapeutę atmosfery komfortu i bezpieczeństwa oraz wyedukowania pacjenta w zakresie podstawowej terminologii nurtu, a także warunków relacji. Postawa terapeuty charakteryzuje się z jednej strony zatroskaniem, a z drugiej swoistą biernością; dąży do nauczenia pacjenta własnoręcznego korzystania z narzędzi, takich jak przejęzyczenia czy interpretacje snów. Kolejne fazy procesu przebiegają falowo, od faz oporu do przeniesienia. Pacjent wielokrotnie analizuje podobne lub te same treści, ujawniające się w różnych kontekstach; poddaje też obserwacji mechanizmy obronne, zdobywając płynność w używaniu tych z nich, które opisuje się jako dojrzałe.

„Psychoterapia. Szkoły i Metody. Podręcznik Akademicki” L. Hrzesiuk i H. Suszek, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury Warszawa 2011, s. 166-170