Rdzeń kręgowy – fragment ośrodkowego układu nerwowego, który znajduje się wewnątrz kręgosłupa. Rdzeń kręgowy łączy się nerwami z narządami zmysłów i mięśniami zlokalizowanymi poniżej poziomu głowy. Składa się z segmentów, u boku każdego z nich jest nerw czuciowy i nerw ruchowy.Segmenty wysyłają informacje czuciowe do mózgowia, a otrzymują polecenia ruchowe. Jeśli rdzeń kręgowy zostanie przerwany to  sygnały przestajądochodzić do wszystkich części położonych poniżej. Wiąże się to z utratą możliwości poruszania częściami ciała z unerwieniem położonym poniżej miejsca uszkodzenia.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 82-83