Rdzeń przedłużony – to fragment tyłomózgowia, znajdujący się ponad rdzeniem kręgowym. Rdzeń przedłużony może być spostrzegany jako powiększona i bardziej złożona część rdzenia kręgowego, położona w obrębie czaszki. Kontroluje on wiele ważnych dla życia odruchów, takich jak oddychanie, tętno, wymioty, śłinienie, kaszel czy kichanie. Odbywa się to przez nerwy czaszkowe, przewodzące sygnały czuciowe z obszaru głowy oraz sterujące mięśniami głowy. Rdzeń przedłużony jeżeli ulegnie uszkodzeniu to najczęściej kończy się to śmiercią osoby poszkodowanej. Podobne ryzyko co uszkodzenia niosą ze sobą duże dawki opiatów, które hamują aktywność tej struktury.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 85-86