Reakcja upozorowana – w psychoanalitycznej teorii osobowości Freuda jeden z (neurotycznych)mechanizmów obronnych. Osoba stosująca reakcję upozorowaną nie akceptuje impulsu, fantazji, myśli i w nastepstwie pozwala sobie na ekspresję jego odwrotności. Częstokroć reakcja upozorowana objawia się w formie sztywnej i nieadekwatnej ekspresji zachowań, uznawanych społecznie za powszechnie pożądane. Polega także na sprowadzeniu skomplikowanej reakcji emocjonalnej do prostego afektu. Przykładem może być stróż prawa popełniający zbrodnie, duchowny dopuszczający się przestępstw seksualnych, czy osoba o skłonnościach homoseksualnych angażująca się w homofobiczny aktywizm.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s.111