Reakcje emocjonalne – określenie stosowane w psychoterapii opartej na doświadczaniu, oznaczające rodzaje emocjonalnego przetwarzania. Praca na reakcjach emocjonalnych w ramach relacji terapeutycznej polega na przekonstruowaniu reakcji dysfunkcjonalnej w reakcję o charakterze adaptacyjnym. Wśród reakcji emocjonalnych wyróżnia się pierwotne adaptacyjne reakcje emocjonalne (będące błyskawiczną reakcją na zagrażającą sytuację, która wymaga efektywnego działania), wtórne reakcje emocjonalne (bezpośrednio związane z reakcjami pierwotnymi, często blokujące je), oraz pierwotne nieadaptacyjne reakcje emocjonalne aktywujące wyuczone reakcje, zdobyte na podstawie uprzednich, traumatycznych doświadczeń.

L. Grzesiuk, H. Suszek „Psychoterapia. Szkoły i Metody. Podręcznik akademicki.” ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2011, s. 640