Reaktywne zaburzenia przywiązania w dzieciństwie – zespół zaburzeń charakteryzujących się występującymi przed 5 rokiem życia nieprzystosowawczymi zachowaniami, takimi jak ponadnormalna czujność oraz lękliwość, smutek, trudności interakcjach rówieśniczych, autoagresja, agresja wobec otoczenia. Przyjmuje się, że przyczyną powstania zaburzenia jest doświadczenie przemocy (również psychicznej, w postaci na przykład zbyt surowych kar), brak poczucia bezpieczeństwa czy zaniedbanie ze strony rodziców bądź opiekunów. Zmiany zachowania są wyraźnie widoczne podczas pożegnań lub rozstań, gdzie dziecko ucieka wzrokiem i wykazuje sprzeczne reakcje. Zaburzeniom tym nie towarzyszą trwałe zaburzenia zdolności poznawczych lub zdolności do komunikacji.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s. 229- 231 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa