Receptor AMPA – także: receptor glutaminergiczny typu AMPA. Receptor AMPA to jeden z typów receptorów glutaminianu, który najczęściej jest pobudzany przez sam glutaminian, choć może także reagować na kwas alfa-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowy. Jest to receptor typu jonotropowego, otwiera kanały sodowe. Wraz z receptorami typu NMDA współtworzą mechanizm LTP – długotrwałego wzmocnienia synaptycznego, którego specyficzne właściwości mogą mieć związek z procesem uczenia się, opisanym na poziomie komórkowym.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 411-413