Regulacja emocji
Regulacja emocji, to zdolność jednostki do modulowania emocji lub zestawu emocji. Jawna regulacja emocji wymaga świadomego monitorowania, przy użyciu technik takich jak uczenie się inaczej interpretować sytuacje, aby lepiej nimi zarządzać, zmieniać cel emocji (np. Gniew) w sposób, który może dać bardziej pozytywny wynik, i rozpoznać, jak różne zachowania mogą być używane w służbie danego stanu emocjonalnego. Niejawna regulacja emocji działa bez celowego monitorowania; moduluje intensywność lub czas trwania reakcji emocjonalnej bez potrzeby świadomości. Regulacja emocji zazwyczaj wzrasta w ciągu całego życia.