Reklama porównawcza – jest to reklama porównująca produkt danej firmy, z produktem innej firmy, na zasadzie „w porównaniu z naszym produktem, produkt X to nie jest dobry towar”. Reklama porównawcza umożliwia zmianę posiadanych doświadczeń odnośnie produktu własnej marki i marki konkurencyjnej. Konsumenci najczęściej nie są świadomi wpływu reklamy na zmianę zawartości pamięci, dzięki czemu reklama porównawcza może okazać się bardzo skuteczna. Jednak marki znane są bardziej odporne na ten typ reklamy niż marki nieznane – związek między afektem do reklamy i afektem do reklamowanej marki jest bardzo słaby, czyli są one odporne na strategie marketingowe. Reklama porównawcza wymierzona w znaną markę może zatem nawet zaszkodzić marce mniej znanej.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 97-99, 136