Rotacja mentalna – to procedura wykorzystywana w badaniach nad funkcjonowaniem wyobraźni. Rotacja mentalna polega na obracaniu obiektem wyobrażonym. W badaniach używa się na przykład obróconych liter, wyświetlonych na ekranie. Osoba badana ma okreslić, czy litera jest przedstawiona prawidłowo, czy w lustrzanym odbiciu. Aby tego dokonać musi zostać przeprowadzona rotacja mentalna – obrócenie litery w wyobraźni. Badania pokazują zależność czasu podejmowania decyzji od kąta rotacji, co zdaje się potwierdzać hipotezę, że litery takie są obracane w wyobraźni w zupełnie taki sam sposób, w jaki byłyby obracane w rzeczywistości fizycznej. Hipoteza ta nazywa się hipotezą funkcjonalnej ekwiwalencji percepcji i wyobraźni.

 

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 68, 69