Rozproszenie – określenie używane w psychoanalitycznej analizie marzeń sennych. Rozproszenie to mechanizm kształtujący treść marzenia sennego, będący przeciwieństwem mechanizmu kondensacji. Polega on na zmniejszeniu potencjalnie niebezpiecznej siły podstawowego przekazu snu poprzez rozdzielenie go na mniejsze, niezależne elementy.

L. Grzesiuk, H. Suszek „Psychoterapia. Szkoły i Metody. Podręcznik akademicki.” ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2011, s.412-413