Rozumowanie dedukcyjne – polega na wyciąganiu wniosków z przesłanek z użyciem reguł formalnej logiki. Rozumowanie dedukcyjne prowadzi do niezawodnych wniosków, gdyż prawidłowe stosowanie logiki każdorazowo prowadzi do rzetelnych wniosków. Wnioski dedukcyjne są wyciągane z wykorzystaniem ogólnej reguły, np reguły przechodniości. Z tego powodu nie zawsze musi być zgodny ze stanem faktycznym (wniosek może być prawidłowy z punktu widzenia formalnej logiki, ale nie odnosić się do rzeczywistości). Rozumowanie dedukcyjne nie prowadzi do uzyskania nowej wiedzy, jedynie zwerbalizowanie i wydobycie wiedzy już tkwiącej w przesłankach.

 

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 444-445