Rozumowanie indukcyjne – to wprowadzenie nowych twierdzeń/hipotez, bazujących na pewnej skończonej liczbie zgromadzonych przypadków (czyli np. Obserwacji). Rozumowanie indukcyjne polega na analizie posiadanych przesłanek, co prowadzi do wykrycia i sformułowania pewnych bardziej ogólnych prawidłowości, będących przedmiotem twierdzenia. Wnioski takie z definicji nie uwzględniają potencjalnych obserwacji mogących kłócić się z wyciągniętym wnioskiem, gdyż nie uwzględnia wszystkich możliwych przypadków. Z logicznego punktu widzenia wniosek taki jest więc niepewny. Rozumowanie indukcyjne dostarcza nowych informacji, nabywania nowej wiedzy.

 

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 445-446