Rozumowanie przez analogię – analogia to związek dwóch obiektów, oparty na ich podobieństwie wewnętrznej struktury lub relacji. Rozumowanie przez analogię prowadzi do nabywania nowej wiedzy i pojęć. Człowiek dzięki niemu stara się przewidywać zdarzenia i adekwatnie reagować. Rozumowanie przez analogię jest jednym z centralnych mechanizmów regulacji psychicznej, niektórzy badacze uznają ten rodzaj rozumowania za szczególny przypadek rozumowania indukcyjnego. Analogia to szczególny przykład transferu wiedzy – przeniesienia wiedzy z jednej dziedziny na inną.

 

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str.  473-474