Sen REM – (REM – z ang. Rapid eye movement) to jedna z faz snu, cechująca się charakterystycznymi, szybkimi ruchami gałek ocznych, od czego pochodzi jej nazwa. Sen REM charakteryzuje się poza tym w zapisie EEG występowaniem nieregularnych, szybkich fal o niskiej częstotliwości, a więc nasilonej aktywności mózgu, przy jednoczesnym większym rozluźnieniem mięśni posturalnych. Zatem sen REM wykazuje zarówno niektóre cechy snu głębokiego, snu płytkiego, jak i unikalne, typowe tylko dla tej fazy. Sen REM powoduje zwiększoną intensywność marzeń sennych, chociaż nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, że występują one tylko podczas tej fazy snu.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 273-274