Serotonina – to neuroprzekaźnik, zmodyfikowany aminokwas (monoamina) z grupy indoloamin. Serotonina jest syntetyzowana w organizmie z 5-hydroksytryptofanu, który z kolei jest zmodyfikowanym tryptofanem – aminokwasem pobieranym wraz z pożywieniem. Serotonina jest powiązana z funkcjami emocjonalnymi. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu serotoninergicznego są powiązane z depresją (większość leków antydepresyjnych oddziałowuje na serotoninę), alkoholizmem, działaniem substancji halucynogennych, kannabinoidów, niektórych psychostymulantów. Ma także znaczenie dla prawidłowego przebiegu snu (jest prekursorem melatoniny).

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 62 i in.