Sezonowe zaburzenie afektywne – (SAD) to jedna z postaci depresji, charakteryzująca się epizodami nawracającymi o tych samych porach roku (najczęściej jest to zima). Sezonowe zaburzenie afektywne często występuje w okolicach podbiegunowych, jest natomiast zupełnie nieznane w tropikach. Dla większości ludzi ogólnie lepszy nastrój latem jest zjawiskiem typowym, a SAD wydaje się nasiloną formą tej samej tendencji. Sezonowe zaburzenie afektywne ma kilka cech odróżniających je od innych zaburzeń nastroju, przede wszystkim opóźnionymi cyklami snu-czuwania (podczas gdy u większości chorych na depresje są one raczej przyspieszone). SAD także rzadko przechodzi w formę ostrą. Metodą leczenia może być eksponowanie pacjenta na bardzo silne światło (ok. 2500 luksów) co najmniej godzine dziennie, najlepsze rezultaty osiąga się w godzinach porannych. Podejrzewa się że przyczyną zaburzenia może być wpływ jaskrawego światła na receptory serotoninergiczne i rytmy okołodobowe.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 473-474