Siatkówka – to tylna powierzchnia gałki ocznej, pokryta receptorami wzrokowymi. Siatkówka po przejściu przez źrenice pada na siatkówkę w taki sposób, że obraz jest odwrócony, co jednak nie stanowi problemu dla układu nerwowego. Receptory wzrokowe, którymi pokryta jest siatkówka łączą się z komórkami dwubiegunowymi, a te z kolei z komórkami zwojowymi. Komórki zwojowe grupują się, splatają i wędrują w stronę mózgu, tworząc nerwy wzrokowe. Miejsce, z którego odchodzi nerw wzrokowy to plamka ślepa – obszar ten nazywa się w ten sposób, gdyż jest pozbawiony receptorów wzrokowych.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 146