Siła efektu korelacji
Siła efektu korelacji, to indeks związku między zmienną niezależną a wynikami zmiennej zależnej bez usuwania innych źródeł zmienności danych. Korelacja wielkości efektu ma wartości od -1 do +1, z wartościami bezwzględnymi 0,1, 0,3 i 0,5 reprezentującymi odpowiednio małe, średnie i duże zależności.