Siła efektu, to dowolna z różnych miar wielkości lub znaczenia relacji między dwiema zmiennymi. Na przykład d Cohena pokazuje liczbę jednostek odchylenia standardowego między dwoma średnimi. Często wielkości efektów są interpretowane jako wskazujące na praktyczne znaczenie wyników badań. Dodatkowo, w metaanalizach, pozwalają one na obliczenie sumarycznych statystyk, które mają zastosowanie do wszystkich badań rozpatrywanych jako całość.