Smak – to jeden ze zmysłów. Smak odnosi się do bodźców chemicznych odbieranych przez receptory smaku, znajdujące się w kubkach smakowych, które z kolei są umieszczone na języku. Istnieje pięć rodzajów receptorów smaku i tak samo pięc podstawowych smaków: smak słony, słodki, kwaśny, gorzki i umami, które reagują na wiele różnych substancji chemicznych. Możliwa jest adaptacja na dany smak, co oznacza, że pod wpływem powtarzających się bodźców drażniących ten sam receptor smaku będzie on coraz słabiej odczuwalny. Występują indywidualne różnice w intensywności odczuwania smaków, możliwa jest także zarówno wrodzona niewrażliwość, jak i wrodzona nadwrażliwość na jeden lub więcej smaków.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 209-213