Stres emocjonalny
Stres emocjonalny, to uczucie napięcia psychicznego i niepokoju wywołane sytuacjami zagrożenia, zagrożenia i utraty bezpieczeństwa osobistego lub konfliktami wewnętrznymi, frustracjami, utratą poczucia własnej wartości i żalem.