Stres – to niespecyficzna reakcja organizmu na nałożone nań wymagania. Stres może być związany zarówno z korzystnymi wydarzeniami takimi jak ślub, czy zmiana pracy, choć stresory (bodźce powodujące stres) o największym wpływie na zdrowie mają zazwyczaj charakter negatywny. Stres powoduje aktywację układu autonomicznego i – nieco wolniej – także osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (HPA). Obie reakcje mają duży wpływ zarówno na zdrowie, jak i na dobrostan osoby. Stres, zwłaszcza przewlekły i wyczerpujący nadmiernie zasoby organizmu może prowadzić do chorób psychosomatycznych. Stres moduluje bowiem odpowiedź układu immunologicznego i o ile umiarkowany może przyczynić się do jego zwiększonej aktywności, o tyle nadmierny będzie powodować spadek funkcjonowania układu immunologicznego. Ekstremalny stres, związany np. z uszkodzeniami ciała, zagrożeniem życia czy katastrofami może spowodować wystąpienie zespołu stresu pourazowego (PTSD), schorzenia charakteryzującego się powracaniem do traumatycznych wspomnień, koszmarami nocnymi czy nieadekwatnie silnym pobudzeniem pod wpływem przypadkowych bodźców.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 364-371 i in.