Sumowanie przestrzenne – to zjawisko, które polega na sumowaniu oddziaływań na neuron kilku synaps umieszczonych w różnych miejscach. Sumowanie przestrzenne umożliwia przekroczenie progu potencjału czynnościowego w sytuacji, gdy pojedynczy bodziec jest za słaby, żeby tego dokonać.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 56