Superego – Część struktury osobowości składająca się z sumienia oraz ja idealnego. Superego obejmuje wartości moralne jakie dana jednostka przyswoiła w dzieciństwie. Konflikty jakie mogą powstawać na linii Ego – Superego będą odzwierciedlały przeciwieństwo między rzeczywistością a psychiką, a także między światem zewnętrznym i wewnętrznym.

S. Freud, (2012) Moje życie i psychoanaliza. Warszawa: Spectrum Press, s. 173