Świadomość indywidualna – pojęcie związane z psychoanalizą jungowską, oznaczające  właściwość będącą biegunowym odbiciem nieświadomości indywidualnej, reprezentowana przez dominujące postawę i typ psychiczne. Można je rozpoznać dzięki oddziaływaniom terapeutycznym. Świadomość indywidualna jest źródłem motywacji jednostki i centrum jej poczucia „ja”.

„Psychoterapia. Szkoły i Metody. Podręcznik Akademicki” L. Hrzesiuk i H. Suszek, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury Warszawa 2011,  s. 91,97,111,11