Symbolizacja – określenie używane w psychoanalitycznej analizie marzeń sennych. Symbolizacja to mechanizm kształtujący scenariusz marzenia sennego, należący do najpopularniejszych sposobów szyfrowania pierwotnego znaczenia snu. Ponieważ śnienie w sposób abstrakcyjny nie jest możliwe, fantazje, wartości, idee, marzenia i problemy zostają zakodowane w formie korelujących z nimi symbolami. Zbiór tych symboli można porównać do pewnego rodzaju alfabetu, który jednocześnie jest nierozerwalnie związany z jednostkową historią doświadczeń pacjenta, jak i zawiera pewne uniwersalne elementy, właściwe ogółowi społeczeństwa ze względu na swój fundamentalny charakter. Dotyczą one dostępnych wszystkim ogólnoludzkich doświadczeń, jak prokreacja, śmierć, życie, ciało, lęk przed chorobą, miłość, nienawiść, lęk, etc. Tak rozumiane uniwersalne symbole są filtrowane przez specyficzną optykę konkretnego śniącego.

Grzesiuk, H. Suszek „Psychoterapia. Szkoły i Metody. Podręcznik akademicki.” ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2011, s. 415-416