Technika wpływu społecznego huśtawka emocjonalna – to technika polegająca na wprowadzeniu osoby w negatywny stan emocjonalny za pomocą bodźca lękotwórczego, a następnie nagłe jego wycofanie. Ulga, jaka następuje po wycofaniu bodća jest stanem szczególnej podatności do ulegania wpływom społecznym i na niej właśnie opiera sie technika wpływu społecznego huśtawka emocjonalna. Przyczyną zjawiska jest demobilizacja umysłowa, jaką powodują pozytywne stany emocjonalne. Efektem tego jest nasilone uleganie słabym argumentom i osłabione uleganie silnym. Technika wpływu społecznego huśtawka emocjonalna była często używana podczas przesłuchań, na przykład w formie „dobry i zły policjant”, gdy jeden z przesłuchujących zastrasza przesłuchiwanego, a drugi następnie proponuje ustępstwa.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str.  29, 270