Technika wpływu społecznego niskiej piłki – łączna nazwa w zasadzie dwóch technik wpływu – „znikającej przynęty” i pułapki ukrytych kosztów. Obie opierają się na regule zaangażowania. Technika wpływu społecznego niskiej piłki w wersji pułapki znikającej przynęty polega na wykorzystaniu „przynęty” w formie jakiegoś profitu, a następnie, gdy osoba poddana manipulacji już zgodzi się zaangażować w działanie przynęta zostaje wycofana. W pułapce ukrytych kosztów mamy do czynienia z podobnym działaniem – w ofercie początkowo atrakcyjnej, po wykazaniu zaangażowania ze strony osoby manipulowanej (np. podpisania umowy wstępnej na kupno auta), na jaw wychodzą dodatkowe koszty, które jednak nie powodują już zazwyczaj wycofania się z raz podjętej decyzji. Niezależnie od wariantu technika wpływu społecznego niskiej piłki polega na poczatkowym przedstawieniu oferty jako bardziej korzystnej niż jest ona w rzeczywistości w celu uzyskania deklaracji zaangażowania, gdyż większość ludzi nie jest skłonna do wycofywania się z raz podjętych działań. Ponadto często osoba poddana tej technice sama zaczyna odnajdować dalsze argumenty za pozostaniem przy decyzji, mimo utracenia głównego argumentu.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 267-269