Technika wpływu społecznego uwikłanie w dialog – technika wpływu wykryta przez Dolińskiego i współpracowników (Doliński, Nawrat, Rudak, 1999). Ludzie są bardziej skłonni do ulegania prośbie, gdy przed jej sformułowaniem zostanie nawiązana niezobowiązująca konwersacja. Technika wpływu społecznego uwikłanie w dialog działa, ponieważ aktywizowany zostaje skrypt „rozmowa ze znajomym”, a więc obca dotychczas osoba staje się kimś znanym, wobec kogo jesteśmy bardziej skłonni pójśc na ustępstwa. Autorom udało sie w ten sposób aż pięciokrotnie zwiększyć ilość osób skłonnych do kupna indyjskich kadzidełek na ulicach Wrocławia. Dalsze badania wykazały, że technika wpływu społecznego uwikłanie w dialog działa przede wszystkim, jeżeli rozmowa prowadzona jest na temat mało ważny, a więc i reakcja na osobę podejmującą dialog jest zautomatyzowana jako na kogoś sympatycznego. Natomiast w sytuacji, gdy poruszony temat jest ważny dla rozmówcy i pojawia się mechanizm kontrolowanego przetwarzania informacji musi być spełniony dodatkowy warunek – aby technika wpływu społecznego uwikłanie w dialog była skuteczna musi zajść zbieżność poglądów między rozmówcami.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str.  271