Teoria Jamesa-Langego – mówi, że pobudzenie autonomiczne i mięśni szkieletowych następuje przed odczuwaną emocją. Teoria Jamesa-Langego sugeruje zatem, że emocje jako doświadczenia psychiczne są tylko etykietą jaką nadajemy naszym reakcjom fizjologicznym. Koncepcja ta zakłada, że pobudzenie fizjologiczne jest konieczne i wystarczające do wystąpienia emocji – jeżeli organizm nie zareaguje albo mózg nie zauważy reakcji organizmu to emocja nie powstanie. Natomiast to co spowoduje reakcje będzie odczuwane jako emocja. Teoria Jamesa-Langego wydaje się odnajdywać potwierdzenie w doświadczeniach osób dotkniętych syndromem zatrzaśnięcia, które chociaż znajdują się w potencjalnie bardzo trudnej sytuacji odczuwają to odczuwają wyciszenie. Natomiast rozpoznawanie emocji na podstawie stanu fizjologicznego może być mało prawdopodobne na podstawie umiarkowanego pobudzenia, ale pobudzenie silne będzie łatwo prowadzić do identyfikacji komponenty emocjonalnej.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 358-361