Teoria uczenia się – w kontekście psychologii społecznej, badacze starają się odnaleźć przyczyny licznych zachowań ludzkich w społeczeństwie procesami uczenia się. Teoria uczenia się jest jak dotąd najlepszym wyjaśnieniem powstawania i eskalacji agresji w społeczeństwie. Uczenie się poprzez warunkowanie sprawcze, ze względu na nagradzający charakter spadku napięcia i redukcji nieprzyjemnych stanów psychicznych po akcie agresji, może prowadzić do utrwalania zachowań agresywnych jako sposobu na zwalczenie napięcia. Natomiast badania nad modelowaniem (Bandura, Ross, Ross, 1961; 1963), czyli przyswajaniem zachowań poprzez obserwowanie modela, agresji u dzieci sugeruje ogromny wpływ obserwacji cudzej agresji w przyswajaniu agresywnych wzorców zachowań.  Teoria uczenia się jest także brana pod uwagę na podobnych zasadach jako model wyjaśniania zjawiska pomocności – na podobnej zasadzie mechanizmy warunkowania sprawczego i modelowania mogą być przyczyną rozwoju zachowań pomocnych i prospołeczności.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str.  320, 345