Testosteron – to hormon płciowy, należący do androgenów (męskich hormonów płciowych). Testosteron jest produkowany przez jądra, stymuluje także ich wzrost co powoduje dalszy wzrost produkcji testosteronu we wczesnych fazach rozwojowych oraz w okresie adolescencji. Wydaje się być ważny w kształtowaniu się orientacji płciowej – chociaż u dorosłych osób poziomy hormonów nie rożnią się znacząco pomiędzy hetero- i homoseksualistami, to jednak krytyczny wydaje się w tym wypadku jego poziom w okresie pierwszej połowy ciąży. Testosteron ma także związek z powstawaniem pobudzenia seksualnego – w okresie życia, w którym poziom tego hormonu jest najwyższy (pomiędzy 15. a 25. Rokiem życia) największa jest także podatność na pobudzenie seksualne. Spadek poziomu testosteronu zazwyczaj wiąże się także ze spadkiem aktywności seksualnej. Testosteron jest także powiązany z rozwojem trzeciorzędowych cech płciowych w okresie adolescencji i zachowaniami agresywnymi.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 329, 347, 332-333 i in.