Typ falliczny – w psychoanalitycznej teorii rozwojowej, typ falliczny związny jest ze stadium kompleksu Edypa i przebiega w odmienny sposób, w zależności od płci. Mężczyzna o osobowości w typie fallicznym charakteryzuje się skłonnością do ekshibicjonizmu, rywalizacji, dążenia do stereotypowej męskości, do sukcesu, a także potrzebą udowadniania swojej potencji seksualnej. Może mieć obsesję wielkości i reagować agresją na komunikaty zagrażające jego poczuciu męskości w typie „macho”. Kobieca osobowość w typie fallicznym to tak zwana „osobowość histeryczna”, w której relacje ze wszystkimi mężczyznami – na podstawie relacji z ojcem – nawiązywane i utrzymywane są przez flirt i zachowania uwodzicielskie, z jednoczesnym zaprzeczeniem seksualnej intencji tych zachowań. Kobiecie w typie histerycznym przypisuje się także dziecięcą naiwność i skłonność do idealizacji oraz romantycyzowania.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 127-128.