Wewnętrzny kontekst spostrzegania bodźca – umożliwia jego właściwe interpretowanie, spostrzeganie zdarzeń, a ich rozumienie jest podstawą funkcjonowania w danym środowisku społecznym. Wewnętrzny kontekst spostrzegania bodźca często opiera się na procesach automatycznego bądź nieświadomego przetwarzania odbieranych przez zmysły informacji, według zasad stworzonych przez posiadane wcześniej konstrukty pamięciowe i struktury wiedzy. Zatem wewnętrzny kontekst spostrzegania bodźca kształtują przede wszystkim wyuczone schematy spostrzegania. Proces organizacji percepcyjnej to tworzenie rzeczywistości przez człowieka – wyodrębnianie obiektów z tła na podstawie kontekstu. Manipulując kontekstem możliwe jest do pewnego stopnia kontrolowanie spostrzegania. Z tego powodu z perspektywy marketingowej ważne jest bycie na bieżąco z kształtowaniem się kontekstu spostrzegania zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, aby w odpowiedni sposób wpływać na zachowania konsumenckie.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 16-17, 34-37, 40-42