Wsteczne kształtowanie pamięci – nawiązuje do hipotezy rekonstrukcyjnej Bartletta i jest związane z procesem konstrukcji fałszywej pamięci. Wsteczne kształtowanie pamięci wymaga zasugerowania fałszywej informacji w kontekście odpowiadającym danej informacji, dobrze także aby wraz z informacją współwystępowały silne emocje. Aby wsteczne kształtowanie pamięci odbyło się koniecznie także musi upłynąć już pewien czas od zapamiętanego zdarzenia, aby „wyblakło” ono najpierw w pamięci.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 82