Wzór zachowania A – Wzór zachowania stosowany do opisu pacjentów skłonnych do reagowania w sposób wrogi, charakteryzujący się złością. Podmiot dąży do rywalizacji i prowokuje sytuacje stresowe, mimo że nie potrafi radzić sobie z napięciem, a także brak mu kompetencji emocjonalnych do prowadzenia szybkiego trybu życia; jego postawy bywają antagonistyczne i egocentryczne. U pacjentów z tym wzorcem zachowania, cechujących się wzmożoną reaktywnością emocjonalną, istnieje większe ryzyko zachorowalności na choroby somatyczne, spowodowane częstszym przeżywaniem negatywnych uczuć. WZW A wiąże się ze zwiększonym ryzykiem podejmowania działań szkodliwych dla zdrowia.

Cierpiałkowska, H. Sęk: Psychologia Kliniczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2016, s. 536-537.