Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne – to choroba psychiczna, która charakteryzuje się występowaniem natrętnych myśli oraz czynności, których wykonania chory odczuwa przymus, chociaż zdaje sobie sprawę z tego, że są one bezcelowe i niedorzeczne. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne wiąże się ze zwiększoną aktywnością jądra ogoniastego (jednego z jąder podstawy) i we fragmentach kory przedczołowej. Te obszary mózgu odpowiadają za tworzenie się automatyzmów ruchowych – nadmierna aktywność w tych obszarach powoduje także nadmierne nasilenie się powstawania automatyzmów. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne to właśnie przede wszystkim utrudniające normalne funkcjonowanie nadmierne automatyzmy, które powodują dodatkowo niepokój i frustrację u osób dotkniętych schorzeniem.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 247