Zarażenie emocjonalne, to
szybkie rozprzestrzenianie się emocji z jednej lub kilku osób na inne. Na przykład strach przed złapaniem choroby może szybko rozprzestrzenić się wśród społeczności.