Zdrada emocjonalna – jest to rodzaj zdrady polegający na emocjonalnym zaangażowaniu wobec innej osoby, niż ta, z którą jest się w stałym związku. Badania (Symons, 1979) pokazują, że kobiety są o wiele bardziej czułe na punkcie zdrady emocjonalnej niż mężczyźni, co zupełnie na odwrót przedstawia się w przypadku zdrady seksualnej. Wynika to z faktu, że zdrada emocjonalna może być potencjalnie dla kobiet dużo bardziej dotkliwsza, gdyż zapowiada możliwość wycofania się przez mężczyznę ze związku, razem z zasobami łożonymi na partnerkę, czego sama zdrada seksualna nie zapowiada. Różnice wynikają także z innych postrzeganych kulturowo konsekwencji obu form zdrady pomiędzy płciami – u kobiet zdrada emocjonalna niekoniecznie musi się wiązać ze zdradą seksualną, natomiast u mężczyzn już z dużym prawdopodobieństwem tak.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str.  450