Zespół Williamsa – charakteryzuje się upośledzeniem umysłowym współwystępującym z dobrym poziomem zdolności językowych. Zespół Williamsa powstaje po utracie kilku genów na chromosomie 7, co prowadzi do zaburzeń rozwojowych w tylnych okolicach korowych i w szeregu struktur podkorowych. Osoby dotknięte schorzeniem słabo posługują się liczbami, mają także obniżoną sprawność wzrokowo-ruchową oraz percepcję przestrzenną. Zespół Williamsa wiąże się jednocześnie w nieodbiegającym zbytnio od normy poziomem takich umiejętności jak: interpretowanie mimiki, zachowania społeczne, a także czasami zaskakującym poziomem zdolności językowych. Zachowanie pacjentów z tym schorzeniem dowodzi, że język nie jest produktem ubocznym ogólnego poziomu inteligencji.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 438-439